Saņem ziedojumu no Zviedrijas

Alūksnes rajona padome ir saņēmusi kārtējo ziedojumu sūtījumu BBC centru Borasā, Zviedrijā.

Rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Vija Vārtukapteine informē, ka lielāko daļu sūtījuma veido vairāk kā simts skolas soli un krēsli. Tāpat ir saņemti vairāki maisi ar dažādiem apģērbiem, staigāšanas ierīces, palīgierīces cilvēkiem ar kustību traucējumiem, daži rakstāmgaldi un citas mēbeles.

V. Vārtukapteine stāsta, ka jau pavasarī skolas, kurām nepieciešamas šādas mēbeles, tika aicinātas pieteikties, ir izveidots saraksts, pamatojoties uz kuru, soli un galdi tiks sadalīti. Tāpat arī pārējā sūtījuma daļa ar sociālo struktūru starpniecību tiks sadalīta, raugoties pēc tā pielietojuma iespējām un vajadzībām.

Vietējās ziņas