Satraukti par jaunajiem tarifiem 3

Ceturtdien iedzīvotāju sapulcē tikās Mārkalnes pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, lai rastu atbildes uz jautājumiem par komunālo maksājumu tarifu paaugstināšanos. Maijā viņi saņēma rēķinu par aprīli ar krietni paaugstinātām izmaksām, par ko iepriekš netika informēti.

Iedzīvotāji atzina, ka pagastā ir dārgi ūdens tarifi – dārgākie novadā, bet par sadārdzināšanos iedzīvotājiem neesot skaidrots: maijā saņemts rēķins par aprīli, kur jau piemēroti jaunie tarifi. Ja agrāk maksāja 1,20 latus par cilvēku mēnesī, tad tagad ir jāmaksā 3,06 lati par cilvēku vai 68 santīmi par kubikmetru ūdens.

Risinājums – ūdens skaitītājs
Mārkalnes pagasta saimniecības daļas vadītāja Gunita Berkule skaidro, ka pagastā jau ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības projektam. “Lai pagasts gūtu novada domē apstiprinājumu tehniski ekonomiskajam pamatojumam, mums bija jāiesniedz apstiprinājumam arī tarifu cenas. Līdzšinējās cenas novada dome neapstiprināja, norādot, ka tās nav atbilstošas reālajai situācijai, tādēļ cenas pārstrādājām un tās Alūksnes novada domes sēdē tika apstiprinātas. Pagastā ūdensvada un kanalizācijas sistēma ir novecojusi, tā jālabo, tādēļ arī izstrādāts ūdenssaimniecības projekts. Līdz 2013.gadam pagastā izbūvēsim atdzelzošanas staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, mainīsim ūdensvadu, kanalizācijas sistēmu,” stāsta G.Berkule.

Mārkalnes un Pededzes pagasta pārvaldes vadītāja Inta Ņikitina skaidro – lai sadārdzinājums nebūtu tik liels, katrā dzīvoklī jāizvieto ūdens skaitītājs. “Ja grib dzīvot un maksāt “pa vecam” - uz cilvēka un pēc normām, tad tie būs 3,06 lati mēnesī par ūdeni no cilvēka, tādēļ izdevīgāk ir ierīkot skaitītājus un maksāt par patērēto,” saka I.Ņikitina. G.Berkule norāda, ka šonedēļ jau veikalā pagasta centrā ir uzstādīts ūdens skaitītājs un tāpat jārīkojas arī iedzīvotājiem gan dzīvokļos, gan kūtīs. Tika sniegta informācija, kur skaitītājus var iegādāties un cik tas izmaksātu. “Iedzīvotājiem pašiem aktīvāk jāinteresējas par izmaiņām tarifos – pēc informācijas vienmēr var vērsties pagasta pārvaldē,” saka I.Ņikitina.

Zāli jāpļauj pagastam
G.Berkule norāda, ka skaitītāju rādījumus dzīvokļos nolasīs viņa pati, apmeklējot katru personīgi. I.Ņikitina rosina ieviest sistēmu, ka iedzīvotāji paši rādījumus ziņo pagastam katru mēnesi, bet saimniecības daļas vadītāja dzīvokļus apmeklē, piemēram, reizi ceturksnī, lai salīdzinātu datus.

Iedzīvotāji uztraucās, kas gādās par ūdens zudumu novēršanu, un norādīja, ka līdz šim iedzīvotājiem bija jāmaksā arī par remontdarbiem. G.Berkule atzīst – ūdensvadu var atrakt un labot kaut šodien, tikai līdzekļu pagastam tam nav, bet remontdarbu izmaksas iedzīvotājiem turpmāk nebūšot jāsedz. I.Ņikitina norāda – ūdens zudumi trasē nav iedzīvotāju vaina, tādēļ arī tiks īstenots ūdenssaimniecības projekts, lai to novērstu.

Iedzīvotāji interesējās, kas ir atbildīgs par zāles pļaušanu ap daudzdzīvokļu mājām, jo pērn bērnu rotaļlaukumā zāle neesot pļauta. I.Ņikitina norāda – zeme pie daudzdzīvokļu mājām pieder pagastam, tādēļ pašvaldībai arī jāgādā par zāles pļaušanu. Tika skarts jautājums arī par atkritumu izvešanu un norādīts, ka izvest vajadzētu biežāk vai arī izvietot papildu konteineru.

Komentāri 3

Interesants aprēķins sanāk - viens cilvēks mēnesī patērē 4,5 m2 ūdens (ja nav skaitītājs). Man ģimene privātmājā mēnesī tik daudz tērē. Kādam tur matemātika klibo.

Kas notiks ar tekošajiem krāniem saimniecības ēkās? Arī tur liksiet skaitītājus?

pirms 10 gadiem, 2010.05.17 10:33

Uzliks skaitītājus - parādīsies īstais patēriņš un cenas tikai augs, jo izdevumus skaitītāji taču nesamazinās... :)

pirms 10 gadiem, 2010.05.15 18:37

Pēc projekta būs vēl dārgāks. Reāli 1,5-2Ls m3 kopā ar kanalizāciju.

pirms 10 gadiem, 2010.05.15 18:36

Vietējās ziņas