“Saules staram” plašākas telpas

Vakar priecīgs notikums svētku noskaņās bija Alūksnes novada dienas aprūpes centra “Saules stars” personām ar īpašām vajadzībām, jo tika atklātas centra jaunās telpas O.Vācieša ielā 2a, Alūksnē.

Augustā centru iekārtoja novada Sociālā dienesta telpās Lielā Ezera ielā 11, bet pusgada laikā ar savām radošajām un bagātīgajām nodarbībām tā iemītnieki apliecināja, ka ļoti nepieciešamas plašākas telpas. Kā pagaidu variants tās atrastas O.Vācieša ielā 2a, draudzīgi sadzīvojot blakus telpās ar novada zupas virtuvi, līdz piepildīsies lielais sapnis par centra iekārtošanu Jāņkalna ielā 51, Alūksnē. Lai gan jaunās telpas centra iemītnieki apdzīvo jau mēnesi, atklāšanas pasākums bija svētku laikā.

Nodarbības būs ceturtdienās
Centra “Saules stars” vadītāja Zanda Poruka atzīst – kopš centru iekārtoja Sociālā dienesta telpās, apmeklētāju tam kļuva arvien vairāk. “Esam patiesi gandarīti par jaunajām telpām, kam ir sava īpašā aura. Centrs “Saules stars” šo mēnešu laikā ir reģistrēts Sociā­lo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kas ļauj pilntiesīgi sniegt šo pakalpojumu Alūksnes novada teritorijā,” saka Z.Poruka. Lai kaut kas notiktu, ir vajadzīgi cilvēki, tādēļ Z.Poruka pateicās visiem, kas palīdzējuši ieceres īstenošanā - pašvaldības darbiniekiem, deputātiem, Sociālā dienesta vadībai, bērnu vecākiem, biedrības “Saulstariņi” vadītājai Mārai Podkalnei, sadarbības partneriem Beļģijā un visiem pārējiem. Sociā­lā dienesta telpās “Saules stara” klienti uz nodarbībām pulcējās piektdienās, bet jaunajās telpās – ceturtdienās. Arī turpmāk par daudzveidīgām un radošām nodarbībām gādās pasniedzēji, tostarp Inese Skudra un Anita Vēliņa. Centrā strādā arī sociālā rehabilitētāja Māra Podkalne, palīdzot uzlabot esošās un iegūt jaunas sociālās prasmes.

Iestudēti divi uzvedumi
Daļu no nodarbībās paveiktā klātesošie varēja vērot jau vakar, kad “Saules stara” klienti uzstājās ar diviem leļļu teātra uzvedumiem, ko iestudējuši kopā ar Inesi Skudru. Kopā tika minētas arī mīklas, izteikti jaunā gada vēlējumi, bet pēc labi padarīta darba tika pasniegtas saldumu paciņas un bija svētku mielasts. Pasākuma vadītāja Ezermalas žagata (Inese Skudra) uzsvēra – svētki atnāk un paiet, bet pašiem ir jāsaglabā izjūtas par tiem visu gadu, arī ikdienā.   

Centrs izveidots pilotprojekta „Empowerment Network” gaitā, sadarbojoties biedrībai „Alūksnes NVO atbalsta centrs”, novada pašvaldībai, partneriem no Beļģijas un Bulgārijas. Centra izveides idejas autors ir biedrība „Saulstariņi”, kas apvieno novada bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes. Pilotprojekta koordinatore Uva Grencione atklāja, ka jaunieši ar īpašām vajadzībām no Polijas ir izteikuši vēlmi sadarboties ar “Saules stara” dalībniekiem, kas apliecina, ka centra darbība attīstīsies.

Vairāk foto šeit

Vietējās ziņas