Savi noteikumi arī laivu īpašniekiem

Alūksnes novadā ir apstiprināti noteikumi par laivu, motorlaivu, jahtu un citu ūdens transporta līdzekļu turēšanu un izmantošanu novada publiskajās ūdenstilpēs un to krastos.

Noteikumu izpildi kontrolēs novada pašvaldības policija, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta sabiedriskie inspektori, Alūksnes novada domes pilnvarotas personas. Atļauts turēt un izmantot Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā reģistrētas laivas, motorlaivas un jahtas, par kurām samaksāta pašvaldības ikgadējā nodeva, bet nereģistrētu mazizmēra un citu kuģošanas līdzekļu izmantošana atļauta, ja par tiem samaksāta ūdenstilpes apsaimniekotāja noteiktā maksas pakalpojuma cena. Maksimālais sods par pārkāpumu, tostarp par kuģošanas līdzekļa nogremdēšanu, nogrimšanas pieļaušanu, bojāta kuģošanas līdzekļa turēšanu krastos, braukšanu peldētavu teritorijā, ir 50 lati.

Vietējās ziņas