27 februāris sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’

Šodien 27. februārī sociālās aprūpes centrā „Alūksne’’ notika šī mēneša jubilāru balle. Sakritības pēc vai citādi sekojot gada īsākajam mēnesim arī gaviļnieku skaits sarucis līdz četriem. Tiesa, gadu skaits visām gaviļniecēm gana kupls. Lidijai Kudrjavcevai (81), Valentīnai Hahulai- (85), Marijai Suvorovai-(84), bet Antoņinai Naklanovai-(85) Taču slimības un vecuma nespēks neļāva pašām sēdēt goda vietā pie galda. Tomēr pasākums notika, to vadīja centra sociālā aprūpētāja Agra Andersone. Klātesošos uzrunāja centra direktore Rasma Muceniece, tā kā šī bija pēdējā jubilāru balle viņai, tad daudzi vēlējās ar viņu dejot. Protams, ka neizpalika arī bez čaklo virtuves darbinieču Ingas Naumovas un Marutas Apraksinas ceptās kūkas, kuru ēda ar baudu un slavēja viņas par gardo maltīti. Pēc mielasta vēl turpinājās danči un sadziedāšanās. Pēc tam centra direktore ar ziediem un šokolādi apsveica jubilāres istabā, kuru dēļ notika šie priecīgie mirkļi. Kā vienmēr par muzikālo pusi parūpējās Ilze Briediņa. Svētku pasākumā piedalījās un par jautrību gādāja arī centra darbinieces Aina Vinogradova un Ināra Čerbikova.

Paldies arī pārējiem, kuri palīdzēja šajā pasākumā.

Senioriem