Foto: Ar dejām iepriecina SAC "Alūksne" iemītniekus

Jau vairākus gadus, par tradīciju kļuvis tas, ka  janvāra sākumā Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” viesojās Alūksnes kultūras centra deju kolektīva “Sidraba pavediens” dejotājas vadītājas Nellijas Šlišānes vadībā.

Arī šogad dejotājas pie jau dejotajām dejām sagatavojušas bija jaunas dejas ar ko iepriecināt centra iemītniekus. Liels prieks iemītniekiem, kas starp dejotājām pazina centra darbinieci Lolitu.

Ievadā konferansjē Ilga novēlēja Laimīgu Jauno gadu un šajā pelēcīgajā laikā nest gaišumu sevī visa gada garumā. Lai ļautu dejotājām atpūsties  konferansjē izklaidēja iemītniekus ar anekdotēm, mīklām, tika uzdoti āķīgi jautājumi par Sociālās aprūpes centru un tā vēsturi.
Koncerts noslēdzas ar kopēju valsi kurā iesaistījās centra iemītnieki.

Novēlam “Sidraba pavediena” dejotājām dzīves prieku un lai deju solis aizvien būtu raits, lai būtu spēks katru nedēļu izbraukāt uz mēģinājumiem.

Senioriem