Foto: SAC "Alūksne" sirsnīgas dziesmas Zvaigznes dienā

3.decembrī, kā katru gadu janvāra sākumā, Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” viesojās Apes Sv.Mateja Luterāņu draudzes ansamblis ar koncertu.

Ar sirsnīgām dziesmām, kas priecēja un sildīja iemītnieku sirdis, tika sveikta Zvaigznes diena. Ir jāglabā, kas mīļš un dārgs, tā skanēja dziesmā, lai labestības pilnas mūsu sirdis.

Senioriem