Jāņu ielīgošana sociālās aprūpes centrā „Pīlādži’’

21. jūnijā sociālās aprūpes centrā „Pīlādži’’ ielīgoja Jāņus kopā ar Mālupes pagasta sieviešu ansambļa dalībniecēm un tā vadītāju Agati Delperi.

Pirms tam tika pīti vaiņagi, šo darbu veica centra sociālā darbiniece Ieva Vimba kopā ar sociālo rehabilitētāju Eviju Naudiņu. Kad visi nepieciešamie priekšdarbi bija padarīti, arī cienasta galds sarūpēts, pienāca laiks sagaidīt līgotājas, to pulkā bija arī Mālupes saieta nama vadītāja Iveta Zvejniece un pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Priede.

Ciemiņus sagaidīja centra vadītāja Liene Ūbele, kopā ar jau ar pieminēto Eviju Naudiņu.
Dziesmas sekoja dziesmai, starp tām arī ticējumi par šiem skaistajiem tautas svētkiem. Tika sveikti Jāņi un tās dienas jubilārs, viens no vecākajiem kungiem centrā, Aldonis Kozilāns.

Kad gana bija baudīts siers, pīrāgi, kliņģeris, dziesmas izdziedātas, ciemiņi atvadījās ar mājinieku aicinājumu atkal iepriecināt ar kādu muzikālu sveicienu.

Sveiciens Līgām un Jāņiem! Lai sirds kā lāpa liesmo un jāņuguni kur!

Lai acis paceļas virs jumtiem, kur vasara vēl brien!

Senioriem