Krīzes laika aktivitātes sociālās aprūpes centrā ,,Pīlādži’’

 29. martā sociālās aprūpes centrs pārkāpa sava pirmā gada pastāvēšanas slieksni. Gada jubileju bija nolemts atzīmēt ar koncertu, kuru sniegtu Sarmīte un Andris Eliasi no Alsviķiem. Diemžēl, tas vairs nenotika Kovid 19 dēļ. Vēl cerēdami uz brīnumu, norunājām, ka viņi kopā ar dievkalpojumu luterāņiem tomēr vēl apsveiks gada jubilejā. Pēc lieldienām pieteicās ar koncertu arī mūsu draugi no saieta nama kopā ar tās vadītāju Ivetu Zvejnieci.

Tomēr arī šī paša iemesla dēļ ne tikai koncerts, bet arī pārējās aktivitātes bez plašākas tika atliktas uz labākiem laikiem. Tomēr aktivitātes notika. Klusumā tika pieminēts 25. marts. Apsveikti jubilāri, ar vienu vārdu sakot, dzīve turpinās gan iekšā gan arī ārā.

Visiem vēlam uzturēt možu garu!

Senioriem