Lieldienu noskaņās aprūpes centrā ,,Alūksne’’

Šodien 29. martā aprūpes centra iemītniekiem pavasarīgus sveicienus atveda Pededzes pamatskolas skolēni no 1-9 klasei un Pededzes tautas nams.

Pasākumu ievadīja Pededzes tautas nama teātra vadītāja Ieva Rakova un tautas nama vadītāja Tatjana Stekova.
Koncertu ievadīja  teatrāls uzvedums ,,Pasaka par pasakām’’. Kā paskaidroja I. Rakova - ,,Pasakas mīl bērni un pieaugušie. Pasakas sniedz atbildi uz jautājumu, kā pasaule iekārtota, kā pareizi dzīvot, kā iemācīties dzīvot saskaņā ar sevi.

Bija arī dziesmas, kuras ģitāras pavadībā izpildīja Vjačeslavs Bogdanovs un solo dziedāja Natālija Olševska.
Paldies pededziešiem par sirsnīgo uzstāšanos!

28. marta rīta puse sākās ar olu izdalīšanu, katrs iemītnieks saņēma krāsotu olu no centra direktores Rasmas Mucenieces. Pēc tam aprūpes centrā notika lieldienām veltīts dievkalpojums. Par muzikālo pusi bija parūpējusies Sarmīte Brīdaka Eliase un Līga Toka. Pēc dievkalpojuma  diakone Māra Kalna dāvināja pa olai un auglim.

Kā jau katru  mēnesi arī šoreiz neizpalika bez tradicionālās jubilāru balles. To vadīja sociālā aprūpētāja Aina Vinogradova. Par muzikālo pusi kā vienmēr bija parūpējusies Ilze Briediņa viņai ar akordeonu pievienojās centra saimnieks Aivars Tarass.
Šoreiz pie jubilāru galda sēdās Agita Bērziņa (83), Zigfrīds Meri (68), Skaidrīte Aule (86) un Valentīna Korne (73). Bez nosauktajiem jubilāriem, kuri nepiedalījās ballē bija Dzintārs Vinogradovs (72), Maija Grūbe (72), Fjodors Beladedovs (82), Vizma Eglīte Sāgameža (73), Līvija Pugače (76), Skaidrīte Briede (86).

Lai Lieldienas būtu krāsainākas paldies arī aprūpes centra virtuves darbiniecēm Marutai, Ingai, Ausmai un Natālijai.
Lai Lieldienu prieks turas plaukstās un palīdz ikdienas darbos!

Senioriem