SAC ,,Alūksne’’ apmeklē darbinieki no Skrīveriem, brīvprātīgie skolēni un jaunieši

Vakar, 13. septembrī, sociālās aprūpes centru apmeklēja darbinieki no Skrīveru sociālās aprūpes centra. Tā kā ciemiņi bija tālu ceļu braukuši, tad centra direktore Rasma Muceniece pēc apsveicināšanās aicināja pie galda iemalkot kafiju, kur tālāk izvērsās dzīvas diskusijas par darbu aprūpes centrā. Ciemiņiem bija interesanti uzzināt pansionāta vēsturi un darba specifiku mūsu institūcijā. Pēc tam visi sadalījās pa interešu grupām, iepazinās ar mediķu, virtuves, veļas mājas un sociālo darbinieku darbu. Iegriezās arī istabiņās, aprunājās ar iemītniekiem.

Tā bija sirsnīga tikšanās un abpusēja vienošanās, ka sadraudzību turpināsim. Pēc atvadīšanās ciemiņi sēdās autobusā un devās tālāk apskatīties jau rudenīgo Alūksni.

Laimīgu ceļu!

Piebilstams, ka septembris aprūpes centrā iesākās ar ciemiņiem. Pagājušajā nedēļā pie mums bija Alūksnes vidusskolas skolēni( Kerija, Zane, Sofija, Aleksandrs, Lauris, Linards), kuri iepriecināja iemītniekus ar grāmatu lasīšanu priekšā, bet viņu skolotāja Līga Krūmiņa aktīvi iesaistījās novusa spēlē. Tā nebija vienīgā ciemošanās, kā apsolīja skolotāja, katru mēnesi brīvprātīgie bērni ceturtdienās nāks uz aprūpes centru un iepriecinās sirmgalvjus.

Patīkamu pārsteigumu sagādāja jaunieši no Jaunlaicenes un Veclaicenes ,kuri bija izrādījuši interesi par sociālās aprūpes centru un to iemītniekiem. Viņu vēlmi atbalstīja Veclaicenes tautas nama vadītāja Maija Rozīte.

Paldies visiem labas gribas cilvēkiem!

Senioriem