SAC,,Alūksne’’ koncertu sniedz ansamblis no Apes

Šodien, īsi pirms Zvaigžņu dienas(6. janvāris) ar dziesmotu sveicienu Kristus dzimšanas svētkos viesojās Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes sieviešu ansamblis.

Ansamblis aprūpes centrā viesojies vairākas reizes un vienmēr iepriecinājis ar dvēseliski siltajām, skanīgajām dziesmā. Arī šoreiz ansamblis( septiņas dziedātājas- Gaida Svarupe, Maruta Jakoļjeva, Dzintra Ozoliņa, arī ansambļa menedžere, Arita Lakstīgala, Alda Kalekaure, Līvija Karro un Zita Uzkliņģe ( vadītāja Aiva Zaķe) iepriecināja ar kopskaitā četrpadsmit dziesmām: Ir kluss šis laiks, Ziemassvētku stāsts, Priecājies, Kristus bērns, Nāc pie Kristus, Ziemassvētku vakarā, Mirdz laukos sniegs, Tik klusa un svēta, Šovakar, Nāc, Jēzu nāc!, Naktī bira zelta rasa, Eņģelis, Strūga, Kad jūtos mazs, Ciešāk!

Pirms katras dziesmas izskanēja arī dzejas rindas. Lūk viena Zitas lasījumā ,,Kungs, ienes mieru man dvēselē, to mieru, ko tikai spēji dot, lai varu es, dzīvojot pasaulē, ar mieru citus apskaidrot.’’ Dzeju vēl lasīja Dzintra, Arita, Alda, Līvija.

Koncerts beidzās ar Līvijas teikto- Dzīvot tā, lai Viņš vienmēr būtu starp mums,, lai mēs ievestu Viņu pasaulē, kas nepazīst Viņa mieru, lai mūsos būtu Viņa gaisma! Dieva svētītu 2018.Žēlastības gadu! Reizē tas bija novēlējums no visām ansambļa un tās vadītājas Aivas.

Arī mēs bijām ļoti gandarīti, ka ansamblis mūs neaizmirsa arī šoreiz jo pirms tam koncertēja Sociālās aprūpes centrā ,,Trapene’’.

Lai spēks un veselība dzīves dārzā zied! Paldies!

Senioriem