SAC ,,Alūksne’’ Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu jeb balto galdautu dienu

Šodien, 3. Maijā pie balti klātiem galdiem apsēdās centra klienti, lai ne tikai kopīgi paēstu sarūpēto cienastu, bet arī noklausītos darbinieku sarūpēto koncertu.

Ievada vārdus teica centra direktora pienākuma izpildītāja Baiba Meistere. Savā uzrunā viņa sveica klātesošos ar priekšā stāvošajiem svētkiem un uzsvēra, ka balto galdautu svētki simbolizē vienotību savā tautā, ģimenē, arī mēs centra klienti un darbinieki esam kā viena liela ģimene, kurā kopā varam priecāties un izrunāt savas problēmas. Tas ir ļoti svarīgi jebkurā ģimenē, kolektīvā.

Par muzikālo pusi parūpējās Ilze Briediņa un centra pārvaldnieks Aivars Tarass. Kā pirmo visi kopīgi nodziedāja ,,Pie Dieviņa gari galdi’’ un ļoti iederējās šodienas pasākumā. Lai arī turpmāk nepatrūktu enerģijas darboties un dzīvi uztvertu vieglāk tika nodziedāta arī viena no spēka dziesmām ,,Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju’’.

Paldies visiem par dalību šajā pasākumā, lai spēks un izturība arī turpmāk dzīves dārzā zied!

Senioriem