SAC ,,Pīlādži’’ uzstājās Apes tautas nama senioru ansamblis ,,Dziesmas mūžs’’

Šodien, 30 oktobrī, kad rūtīs jau ieziedējās pirmās leduspuķes sociālās aprūpes centra iemītniekus ar dziesmām, dzeju, iepriecināja Apes tautas nama senioru ansamblis ,,Dziesmas mūžs’’. Dalībnieces Anna Orlova ( lasīja arī dzeju), Iveta Loča, Gita Lonska, Diana Liepiņa, ansambļa menedžere Dzintra Ozoliņa, savas erudītās, atraktīvās vadītājas  Sandras Oto pavadībā nodziedāja deviņas dziesmas- Saule savu pūru veda, Kas kaitēja nedzīvot, To mazo vārdiņu ,,Dvēselīt’’, Dāvana ,Dziesma par uzticību, Gan šitā, gan tā, Mazais cinītis, Sidrabota roze un Dziesmiņa priekam.

Ansambļa dalībnieču skanīgās dziesmas papildināja divas jaunās dziedātājas Alūksnes mūzikas skolas Apes filiāles audzēknes Ance Ābolkalne ( pedagogs Lāsma Cunska), Estere Grandava( pedagogs Sarmīte Kubuliņa)  Meitenes spēlēja flautu , klavieres un dziedāja konkursa dziesmas, bet abas kopā nodziedāja ,,Kur dzīvo laime’’.

Šodien tika sveikti arī oktobra jubilāri- Ņina Bistrova, Biruta Ārija Šuvcāne, Aldis Janka, šie gaviļnieki bijā zālē, pārējos, kuri veselības pēc nevarēja ierasties- Pēteri Molodcovu ,Intu Prauliņu, Aldi Janku sveica istabā.
Ciemiņi iepazinās arī ar mūsu Radošo istabu ,citām telpām un atzina par ļoti labām, patīkamām un ērtām. Priecājās, ka bijusī skola ieguvusi jaunu elpu.

Apes ansamblis pie mums viesojās pirmo reizi un projām braucot viņām bija jāapsolās, ka brauks vēl, to arī dziedātājas neliedza.
Sirdī palika ne tikai dziesmas, bet arī visiem kopīgs mājas darbs- izdomāt vārdu Rūķim
( veselības nesējam, ko dāvanā atveda ansambļa dalībnieces.
Oktobris centrā bija bagāts arī ar citām aktivitātēm. Katrs nodarbojās ar to, kas rokām ir pa spēkam. Tika krāsots, tīta dzija, mizoti āboli, vingrots.

Paldies viņām, visiem, kuri palīdzēja, lai koncerts notiktu, paldies arī par sarūpēto cienastu klātesošajiem.

Senioriem