Skolēni apciemo SAC "Alūksne" iemītniekus

 21. februārī Sociālās aprūpes centra “Alūksne” iemītniekus priecēja Pededzes pamatskolas 5.-9. klašu audzēkņi, skolotāju Ludmilas Uglovskas un Ludmilas Sverčkovas pavadībā.

Bērni ar bagātīgu sniegumu iededza siltus smaidus centra iemītnieku sejās. Liels prieks par enerģiskajiem un talantīgajiem ciemiņiem un viņu jaukajiem dzejoļiem, klavieru skaņdarbiem, enerģiskajām un jautrajām dejām, asprātīgo ķīniešu pasaku un sirdi sildošu noslēguma dziesmu ar Sveicienu mūsu Latvijai. Skatītāji vēl labprāt vēlējās uzkavēties jauko emociju atmosfērā un dalīties atmiņās, kas viņiem saistījušās ar Pededzes pusē pavadīto jaunību un skolas gadiem.


Senioriem