Sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ atzīmē Latvijas valsts proklamēšanas 98. Dzimšanas dienu

Šodien 17. Novembrī sociālās aprūpes centra iemītnieki un darbinieki pulcējās zālē uz svētku koncertu. Šoreiz klausītājiem priekšnesumus sniedza Ilze Briediņa ar savu dēlu Robertu.

Ievada vārdus teica centra direktore, viņa apsveica visus Latvijas dzimšanas dienā un ikvienam novēlēja labu veselību, māku priecāties, ka mums ir Latvija, ar savu valodu, savu karogu un aicināja cienīt savu valodu, savus līdzcilvēkus.

Pēc tam sekoja mūsu valsts himna ,,Dievs svētī Latviju”. Katru nākamo dziesmu, kuru izpildīja Roberts vai arī izdziedātas duetā Ilze ievadīja ar patriotisku dzeju.

Pēc valsts himnas sekoja ,,Dvēseles’’ dziesma, ,,Mājās’’,, Nāk rudens apgleznot Latviju’’, ,,Svētvakars’’, ,,Kad Latvieši iet Dievu lūgt’’, ,,Sniegi sniga āriņos’’.

Koncerts beidzās ar Māras Zālītes dzejoli ,,Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!’’ un dziesmu ,,Cielaviņa’’.

Paldies visiem, kuri atbalstīja šo koncertu, paldies koncerta sniedzējiem!

Daudz laimes Latvijas 98 dzimšanas dienā!

Senioriem