Sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ atzīmē veco ļaužu dienu

Šodien, 30. Septembrī sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ par godu Starptautiskajai veco ļaužu dienai(1.oktobris) notika koncerts, kuru pasniedza divas Bejas pamatskolas skolas skolnieces deviņgadīgās Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe. Skolotāja- Inese Krūmiņa. Abu meiteņu izpildījumā izskanēja Noriet saule vakarā’, Sēju jaunu rožu dārzu, Sarkanās kurpes, Sapņu salas, Ābols, Tava sirds Tavas mājas, Auseklīšu lietus, Bērnības salas, Gaismiņa un Māte mani auklējusi. Divas dziesmas tika nospēlētas uz flautas. Ciemiņiem līdzi bija īpaši gatavotas dāvanas, kuras abas meitenes pasniedza klausītājiem.

Pēc koncerta centra direktore Rasma Muceniece pateicās par jauko muzikālo dāvanu un pavadījusi ciemiņus direktore kopā ar sociālajām aprūpētājām Agru Andersoni, Ainu Vinogradovu, Ināru Čerbikovu devās pie iemītniekiem istabiņās ar puķu pušķiem, kurus rehabilitācijas kabinetā mājām atnestajiem ziediem, sagatavoja pašas darbinieces, līdzi bija arī pīrāgi.

Pēcpusdienā uz Alūksnes kultūras centru klausīties koncertu izteica vēlēšanos braukt pieci iemītnieki: Dzintra Krišjāne, Marija Freimane, Gaida Jaške, Dzintārs Šulcs un Valerijs Boroduška.

Taču tas nebija vienīgais pasākums centrā septembra nogalē. 28. septembrī notika arī tradicionālā jubilāru balle. Šoreiz gaviļnieku pulkā bija deviņi jubilāri un četri no tiem jau pārkāpa 90 gadu slieksni( Arturs Kubulnieks 93, Anna Apenīte 93, Marta Rozenberga 91 un Emma Ikkerte 91). Pārējiem gaviļniekiem(Laimai Musulei 83, Valdim Osim 78, Kārlim Jakabsonam 73, Jevgēnijam Polkovņikovam 67, Imantam Ķeselim 77. Reizē šis pasākums bija arī ieskaņa MiķeļdienaI. Tēlos iejutās Aina Vinogradova un Ilzīte Boroduška. Pēc apsveikuma vārdiem un direktores sveiciena skanēja dziesmas un bija arī danči. Kā jau ballē.

Paldies visiem, kuri palīdzēja pie pasākumiem!

Senioriem