Sociālās aprūpes centrā „Pīlādži’’ pirmo reizi praktikanti

Sociālās aprūpes centrā „Pīlādži’’ praksē bija LU P.Stradiņa medicīnas koledžas 1.kursa studentes topošās sociālās rehabilitētājas- Anta Grīnberga, Zane Caune un Vita Jankova, viņām piebiedrojās centra sociālā rehabilitētāja Evija Naudiņa, arī studente medicīnas koledžā. Praksi vadīja sociālā darbiniece Ieva Vimba.

Savu padomu neliedza arī centra medicīnas māsas Maija un Irēna.

Praktikantes iepazinās ar dažādām klientu grupām, iemītnieku interesēm, galvenais mērķis bija mazināt iemītnieku vientulību, mazināt klientu atkarību no citiem cilvēkiem. Prakses pēdējā dienā 11.jūnijā interesentu grupa pulcējās radošajā istabā, kur tapa vēl jauni darbi.

Atvadoties studentes apsolījās arī pēc gada atgriezties praksē.

Centra darbinieku viedoklis bija pozitīvs par topošajām sociālajām rehabilitētājām, kuras no sirds apguva nākamo profesiju.

Paldies par labo darbu! Uz tikšanos!

Senioriem