Sociālās aprūpes centru „Alūksne’’ apmeklē Madonas novada Mārcienas pansionāta darbinieki

21. septembrī, divas dienas pirms astroloģiskā rudens sākuma, sociālās aprūpes centru „Alūksne’’ apmeklēja Madonas novada Mārcienas pansionāta darbinieki ar tās vadītāju Daci Zeili. Ciemiņi izrādīja interesi par centra vēsturi, iepazinās ar darba apstākļiem, ar patiku apstaigāja centra apkārtni. Sarunas turpinājās pie kafijas tases. Atvadoties viesiem bija savs secinājums-te iemītniekiem ir mājas, mums ir iestāde, jauna, moderna, bet mājas vēl nav, tā sajūta nāk tikai ar gadiem’’

Paldies ciemiņiem par šo vērtējumu!

Senioriem