Sveču dienā sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ koncertu sniedz Malienas pamatskolas bērni

Šodien, 2. februārī, arī Sveču dienā sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ ar koncertu iepriecināja mīļi un vienmēr gaidīti ciemiņi- Malienas pamatskolas skolēni no 1-9 klasei ar savām skolotājām Inesi Vilciņu( mūzikas skolotāja, Gunta Vancāne (latviešu valodas skolotāja un Skaidrīte Sakvārne( sākumskolas skolotāja).

Vispirms uzstājās meiteņu ansamblis,, Marmalādes’’, kurā noklausījāmies latviešu tautas dziesmas, kā arī dziesmas ,,Pasaule’’ un ,,Soļi’’

Ar interesi klātesošie noskatījās arī mazo teātri 1- 3 klašu skolēnu izpildījumā. Viņiem tā bija pirmā debija ārpusskolas sienām.

Starplaikā starp dziesmām uzstājās runas konkursa dalībnieki 1. un 2. pakāpes laureāti. Liāna Āboltiņa( pasaka par Diegabiksi) Kristīne Bukovska(,, dzejolis ,,Ordenis’’ un Keita Rutkovska (Īrs un Īre’’).

Par koncertu ciemiņiem sirsnīgi pateicās centra direktores vietniece Baiba Meistere .

Tā kā klausītāju vidū bija arī Malienas puses ļaudis, tad tā reizē tas arī bija atkalredzēšanās prieks.

Senioriem