Svētku koncertu aprūpes centrā ,,Alūksne’’ sniedz senioru koris ,,Brūklenājs’’

Šodien, 29. Decembrī aprūpes centrā ,,Alūksne’’ svētku koncertu sniedza senioru koris ,,Brūklenājs’’, šoreiz ar savu jauno diriģenti Ilzi Briediņu.

Kopskaitā tika nodziedātas desmit dziesmas, pirms dziesma bija izskanējusi to ievadīja diriģentes skaitītās dzejas rindas. Kā pirmā tika nodziedāta ,,Ziemassvētku nakts’’, pēc tam skanēja ,,Brīnišķa nakts’’, ,,Kad ēnas top garas’’ ,,Ziemassvētku vakars’’, ,,Mātei’’, ,,Ja sirds ir iedegusies’’, ,,Zvani un sveces’’, ,,Klusa nakts’’, ,,Ak eglīte’’, koncertu nobeidza ar uz jautras nots ,,Zvaniņš skan’’.

Paldies dziedātājiem un viņu diriģentei! Ar ziediem diriģenti sveica Modris Purs no klientu padomes, pateicības vārdus ar laba vēlējumiem jaunajā gadā teica centra direktore Rasma Muceniece.

Gads nemanot ir aiztecējis paldies visiem, visiem, kuri sniedza priekšnesumus, vai apciemoja tāpat un citādi atbalstīja. Uz jaunu tikšanos!

Daudz baltu dienu jaunajā gadā!

Senioriem