Veclaicenes senioru ansamblis sniedz koncertu aprūpes centrā ,,Alūksne’’

3.maijā par godu LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS atjaunošanas dienai aprūpes centrā ,,Alūksne’’ ar koncertu iepriecināja mīļi ciemiņi –Veclaicenes senioru ansamblis . Pasākumu vadīja Ilze Briediņa. Pirms  ciemiņu uzstāšanās klātesošos uzrunāja centra direktore Rasma Muceniece. Viņa uzsvēra, ka arī iemītnieki ir daļa no tautas un katrs no viņiem kaut vai ar labām domām Latviju var darīt gaišāku.
Savukārt Ilze Briediņa atgādināja par 1990. gada 4. Maiju, kad pie parlamenta ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas sekoja līdzi balsojumam.  Tajā dienā no 201 Augstākās padomes deputāta 134 pieņēma deklarāciju par ,,Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu’’.
,, Tev mūžam dzīvot, Latvija, Tu tēvzeme mums Dieva dota.
Lai Latvju tauta vienota
Aug spēkā, slavā, daiļumā!’’, nobeidzot uzrunu teica Ilze Briediņa.
Pēc tam sekoja stundu garš koncerts, kurā tika dziedātas dziesmas( Kur tu dzimi, kur tu augi, Bērnība, Visi vēji mani pūta, Tai zemei vajag lietu, Tā kā balti mākoņvāli, Ziedu laiks, Baltā roze, ,Draugs, kur laimīgs esi bijis’’ un citas piemērotas dziesmas. Pēc tam sekoja dziesmas, kurām pievienojās centra dziedātājas  un pārvaldnieks Aivars Tarass ar akordeonu kā pirmā izskanēja ,,Pie Dieviņa gari galdi’’.
Paldies veclaiceniešiem un tās vadītājai Ilzei Briediņai.  Lai soļi viegli un raiti sev dziesmu nes līdzi arī turpmāk! Gaišus  svētkus visiem!

Senioriem