Ziemassvētkus sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ ieskandina bērnudārza ,,Cālis’’ audzēkņi

Šodien, 15. Decembrī ar Ziemassvētku dziesmām, rotaļām, ticējumiem centra iemītniekus un darbiniekus iepriecināja pirmsskolas izglītības iestādes ,,Cālis’’ 2. grupiņas audzēkņi ar savām audzinātājām.

Koncertu atklāja skolotāju ansamblis ,,Zvani un sveces’’, pēc tam tika dziedātas dziesmas ,,Labsvakari saiminiece’’, ,,Nu ir svētki sabraukuši’’. ,,Ziemassvētkus gaidot’’, ,,Lūdzama māmiņa’ ’.Nobeigumā izskanēja dziesma ,,Eglīte māsiņa’ ’,,pēc šīs dziesmas aprūpes centram tika dāvināti žurnāli, krustvārdu mīklas. un krāsojamās grāmatas Mandalas. Sevišķi klātesošos iepriecināja Žurnāla ,,Mezgls’’ abonements 2017. gadam. Kuru sarūpēja mazie cālēni no bērnudārza ,,Cālis’’ un viņu vecāki, kopā ar vēlējumu, lai arī iemītniekiem ir ass prāts un modrs gars.

Paldies bērniem, viņu vēcākiem, audzinātājām par dāvanu, paldies par jauko Ziemassvētku ieskaņu!

Senioriem