Simtgadniece ģimnāzija svin svētkus (labots)

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija – sestdien ar kuplu absolventu un viesu skaitu svinēja savu simtgadi.

Simtgades svinības sākās ar diviem notikumiem, kas risinājās vienlaikus: jauniešu akciju “Ieskaties, ieklausies manas skolas vēsturē”, kā arī dievkalpojumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Alūksnes skolotāju kora “Atzele” muzikālu sveicienu. Mācītājs Magnuss Bengtssons rosināja aizdomāties par izglītības nozīmīgumu, norādot, ka cilvēkiem savas zināšanas ir jāpielieto pareizi – saskaņā ar Dieva desmit baušļiem, jo nepareizi pielietotas zināšanas ir ļoti smaga nasta. Pēc tam pie pirmās skolas akmens tika iestādīti trīs jauni ozoli. Ģimnāzijas absolvente, rakstniece Māra Svīre atzina – šie ozoli tagad ir piepulcējušies pārējām Alūksnes pilsētas vērtībām, kas dārgas un svētas katram alūksnietim. “Lai šie ozoli aug par godu Ernstam Glikam, kurš dibināja pirmās skolas Vidzemē, par godu Alūksnes skolai, kas gadu simtos ir attīstījusies, par godu gaišiem prātiem un izglītībai,” vēlēja M.Svīre.

Tad skolas brīnišķīgi atjaunotajā iekšpagalmā notika grāmatas “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija” (2006.-2010.gads) atvēršanas svētki. Tās atbildīgais redaktors ir Gunārs Stradiņš, literārā redaktore – Iveta Salmiņa, izdevējs – Jānis Polis un apgāds “Selja”, mākslinieks - Andis Jauniņš, fotogrāfs – Vilnis Kopmanis, bet redkolēģijā strādāja Daina Dubre – Dobre, Ilona Riekstiņa, Ida Zelča, Ilga Ozoliņa, Ilga Drozdova, Inese Ločmele un Mārīte Palma.

Labo darbu pateicības vārdi izskanēja ar brīnišķīgu ģimnāzijas absolventu, audzēkņu koncertu un dažādiem suminājumiem. Savas pateicības izteica gan skola, gan apsveicēji. Ministru kabineta un izglītības uz zinātnes ministres Tatjanas Koķes Pateicības rakstus saņēma Gunārs Stradiņš, Andis Jauniņš, Aija Arāja, Meta Lerha, Ilga Drozdova, Ilga Ozoliņa, Ilona Riekstiņa, Ida Zelča, Sarmīte Zilaua, Ingrīda Pilskalne, Inese Ločmele. Savus apbalvojumus skolai un daudziem tās skolotājiem pasniedza arī Alūksnes novada Izglītības pārvalde, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība, Alūksnes un Apes novadu izglītības darbinieku arodbiedrība, bet ģimnāzijas direktore D.Dubre – Dobre skolas kolektīva vārdā pateicās cilvēkiem un organizācijām, kas atbalsta izglītību, tostarp skolas mecenātiem no Zviedrijas un sadarbības skolas pārstāvjiem no Anglijas.

Svinību laikā tika atklāta arī Goda siena “Ģimnāzijas lepnums”, kur atspoguļoti to skolēnu vārdi, uzvārdi, kuri kopš 1990./1991. mācību gada skolu beiguši ar izcilību – kopumā 23. Tur lasāms arī Lienas Pilsētnieces vārds, kura atzina – neko lielu gan neesot izdarījusi, jo mācības viņai savulaik labi padevās. Šajā dienā skolā atklāja arī Alūksnes 1.vidusskolas bijušās audzēknes, rakstnieces Vēsmas Kokles – Līviņas darbu izstādi. Ikviens varēja ielūkoties skolas muzejā, baudīt lielo svinību koncertu “Ar saknēm Alūksnē”, kur uzstājās ģimnāzisti un absolventi, tikties ar skolasbiedriem, fotografēties un laisties dejās. Kopumā simtgades svinībās reģistrējās gandrīz tūkstotis absolventu. Vecākā no atbraukušajiem absolventiem bija Florentīne Tūce, kas skolu absolvējusi 1942.gadā un tagad dzīvo Cēsu novadā. Bet 1927.gada absolventes Ērikas Zariņas vārdā bija atbraucis dēls no Rīgas, kas pastāstīja, ka māmiņai pašlaik ir 99 gadu un viņa labprāt var dalīties savās atmiņās par skolu.

Par satikšanos ļoti priecīgas bija arī 1951.gada absolventes Mudra Poriete (Vepere) un Maija Ratniece (Sprancmane). Darba mūžu abas veltījušas pedagoga darbam Rīgā un Ieriķos, bet M.Poriete jau deviņus gadus atkal dzīvo Alūksnē. “Zinot, kādu darbu prasa šāda pasākuma organizēšana – cepuri nost kolektīvam! Visiem nekad nevar izdarīt pa prātam, piemēram, mēs Goda sienā gaidījām ko citu – izcilu rakstnieku, pasniedzēju un citu profesiju pārstāvju atspoguļošanu. Ļoti priecājos par jauniešiem, kas uzstājās – pat asara nobira, atminoties savu Žetonu vakaru,” viņas saka. M.Poriete visiem novēl mīlēt savu zemi. “Kad mēs studējām, iztikām ar rupjmaizes kukulīti, sinepēm un tēju bez cukura – šodien neviens students nevar pat iedomāties, ka arī tā var dzīvot. Tagad daudziem prasības ir augstas un, ja kas nepatīk, aste gredzenā un prom uz ārzemēm. Bet arī Latvijā un Alūksnē ir daudz laba, skaista – kā var to nemīlēt?” saka M.Poriete.

Vairāk foto

Vietējās ziņas