Atklāju sevi folklorā

Alūksnes novada vidusskolā tikai divus mēnešus esmu iesaistījies folkloras kopā “Dzintariņi”, un man tas ir jau iepaticies. Nodarbībās mēs dejojam, dziedam, spēlējam mūzikas instrumentus. Mēs visi kopā dziedam tautas dziesmas, dejojam tautiskās dejas un ejam rotaļās. Katram pienākums ir zināt dziesmu vārdus un deju kustības. Mūsu folkloras kopai vismīļākā deja ir “Cūkas driķos”. Katram dalībniekam ir savs tautas tērps.

Novembrī kopā ar folkloras kopu un vadītāju Inesi Krūmiņu devāmies uz Ranku, lai mācītos deju kustības un apgūtu Dziesmu svētku rotaļu programmu.

Mūsu folkloras kopai 13. decembrī bija vakarēšana - pa nakti palikām skolā, cepām piparkūkas, picas, pat gatavojām rasolu. Katrs varēja iejusties pavāra lomā. Man vislabāk padevās mīklas mīcīšana. Vakara gaitā gatavojāmies gaidāmajiem koncertiem un rotaļu folkloras rītam, kas notika 18. decembrī. Tajā iesaistījām 1. - 4. klašu skolēnus.

Mūs vieno draudzība, sapratne, tikšanās prieks. Ir jābūt atbildīgam, nedrīkst pievilt citus, kad jāuzstājas. Es vasarā gribētu kopīgi braukt un piedalīties  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kur varētu satikties ar citu skolu bērniem, apjaust varēšanu un sajust kopā būšanu.

5. klases skolēns
Viesturs Solovjovs

Skola Kanaviņu kalnā