Ceļš uz karjeru

Uz neformālu sarunu ar 6.-11.klašu izglītojamajiem Alūksnes novada vidusskolā 26.martā gaidījām skolas absolventus, skolēnu vecākus un skolas draugus. Jaunieši diskusijas laikā pie profesiju pārstāvjiem devās noskaidrot, kādas zināšanas, prasmes un kompetences katram ir nepieciešams attīstīt un pilnveidot sevī, domājot par nākotnes profesijas izvēli. Lai saruna būtu abpusēji pilnvērtīga, aicināju jauniešus izvēlēties sev interesējošus sarunbiedrus pēc viņu profesijām.
Ciemiņus aicināju aplūkot karjeras jautājumus aktīvā un dinamiskā veidā no dažādiem skatpunktiem. Profesiju pārstāvji izvēlēti ar bagātu pieredzi savas karjeras pilnveidē, izmantojot IT tehnoloģijas un parādot savu komunikabilitāti, tie atstāja pozitīvas atsauksmes sarunu dalībniekos. Diskusiju laikā darbnīcu vadītāji, daloties personiskajā pieredzē, tika aicināti īpaši uzsvērt karjeras attīstības gaitu un problemātiskos jautājumus jaunībā, pastāstīt par izvēlētās profesijas apguves iespējām Latvijā. Pasākums varēja notikt ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.
Paldies ciemiņiem un izglītojamajiem par pozitīvajām atsauksmēm un ierosinājumiem, tas nozīmē - šādas sarunas ir vajadzīgas un noderīgas mums visiem!
Diskusijas vadītāja Līga Langrate: “Šādas tikšanās jauniešiem ir jārīko, jo ikdiena skolēnam diemžēl bieži nesniedz priekšstatu par to, kas notiek pēc tam, kad esi beidzis skolu, kā veidojas ceļš uz savu profesiju, savu vietu dzīvē. Nesaskaroties, neuzdodot jautājumus tieši kādas profesijas pārstāvim, priekšstats par kādu nozari var tā arī palikt iluzors. Vēl plusiņš šādai tikšanās reizei skolā - skolēni ir savā vidē un drošāki."
Skolēnu atsauksmes dažos teikumos: „Man patika, jo visi cilvēki, ar kuriem es satikos, bija atvērti sarunai, dalījās pieredzē. Noorganizējiet vēl šādas tikšanās, jo gribētu aiziet vēl uz dažām darbnīcām! Paldies, patika, ka vienā darbnīcā bija divu atšķirīgu profesiju pārstāvji. Man gribētos šādās sarunās vēl tikties ar citu profesiju pārstāvjiem. Beidzot reāli pieredzes stāsti, tas lika pārdomāt izvēlētās profesijas pareizību.”

Skola Kanaviņu kalnā