Dalība “eTwinning” aktivitātēs

Kā angļu valodas skolotāja ikdienas rosībā esmu apmeklējusi dažādus kursus sevis pilnveidei. Vieni no tiem bija “eTwinning” kursi, kur tiku iepazīstināta ar iespējām pilnveidot savas un skolēnu angļu valodas zināšanas.

Uzsāku savu dalību “eTwinning” vietnē. Tas bija 2013.gads, kad tika uzrakstīts un 28.augustā akceptēts mans pirmais projekts „Learning English language” (angļu valodas apguve). 2013.gadā tika izstrādāts un apstiprināts nākamais projekts - „Pen-friend”. Šajā projektā tika īstenotas daudzas idejas kopā ar skolotāju no Itālijas. Joprojām turpinu sarakstīties ar šo skolotāju un uzzinu par viņas ikdienas gaitām. Tas bija veiksmīgs projekts, kas motivēja mani turpināt strādāt “eTwinning” vietnē.
Katra mācību gada sākumā cenšos atrast sev un skolēniem interesējošu, vienojošu tēmu, šogad - apsveikuma kartīšu saņemšana uz Latvijas simtgadi no dažādām Eiropas valstīm. Sadarbība notiks ar Polijas, Kipras, Maltas un Latvijas skolām, skolotājiem, skolēniem.
Šogad, savā piektajā darbības gadā kopā ar “eTwinning”, uzdrošinājos un pieteicos uz pasākumu-kursu „Future Classroom Workshop SEN September 2018” (nākotnes klases darbnīca, kas palīdz skolotājiem darbā ar skolēniem, kuriem ir īpašas vajadzības) apmeklējumu, kas notika Eiropas sirdī – Briselē. Saņēmu apstiprinājumu un atļauju gan no Alūksnes novada vidusskolas direktores, gan no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un ar nepacietību gaidīju 28.septembri. Līdz tam tiku iepazīstināta ar vēl vienu kolēģi no Latvijas - Kandavas, ar kuru mums bija jādodas uz šiem kursiem. Tā es devos savā pirmajā lidojumā uz Briseli.
28.septembra pēcpusdienu veltījām pastaigai pa Briseli. Komunicējām ar patiesi sirsnīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem, kuri mums izskaidroja un palīdzēja atrast vajadzīgās apskates vietas. Radām pozitīvās emocijas un gaidījām 29.septembra rītu.
29. un 30. septembrī notika aktīva darbošanās nākotnes klasē. Termins "īpašās vajadzības" parasti attiecas uz tiem, kuriem ir īpaši noteiktas mācību vajadzības. Ar IKT var gūt labumu visi skolēni, bet tiem, kuriem ir invaliditāte, tas ļauj īstenot individuālo mācību procesu, paver iespēju skolēniem, kuriem ir problēmas ar komunikāciju utt. Seminārs sniedza ievadu skolotājiem, kuri vēlas mācīties, kā veidot nodarbības, mācību stundas un pasākumus bērniem ar mācīšanās grūtībām.
Kursu mērķis ir palīdzēt skolotājiem veidot iekļaujošu vidi skolās un klasēs, izmantojot praktiskās iemaņas un padomus, kā arī veidot kontaktus “eTwinning” projektiem, kur dalīta mācīšanās var notikt ārpus semināriem.
Nodarbībās tikām iepazīstināti ar jaunākajām tehnoloģijām, kuras var izmantot klasēs, kā arī notika intensīvs mācību darbs. Skolotāji no dažām valstīm dalījās pieredzē. Konstatēju, ka darbojamies ļoti līdzīgi. Pozitīvi pārsteidza tas, ka Maltā slimnīcās darbojas skolotāji, kuri palīdz skolēniem neatpalikt mācībās. Slimojot skolēni turpina mācību gaitas kopā ar pozitīviem skolotājiem, kuri gan psiholoģiski, gan pedagoģiski tiek tam sagatavoti. Kursu sasniedzamais rezultāts - būtiski veicināt iekļaujošas klases un skolu izveidi visās iesaistītajās skolās un valstīs. Manā darba pieredzē pēc šī kursa apmeklējuma būs jauns izaicinājums - veicināt skolēnu ar īpašām vajadzībām vēlmi apgūt angļu valodu savā individuālajā ritējumā. Maksimāli radīt gaisotni, kurā rodas vēlme piedalīties un attīstīties, palīdzēt saskatīt angļu valodas vajadzību 21.gadsimtā.
Paldies gan Jaunlaicenes pamatskolai, kurā tika uzsākta sadarbība ar “eTwinning”, gan Alūksnes novada vidusskolai, kurā tiek turpināta un atbalstīta dalība “eTwinning” projektos un pasākumos. Liels paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par atbalstu dalībai šajos kursos.

— Alūksnes novada vidusskolas angļu valodas skolotāja
Karina Semjonova

Skola Kanaviņu kalnā