Divpadsmit mēneši

Ziemassvētku pasākums “Divpadsmit mēneši” 3. un 4.klasei notika 19.decembrī. Alūksnes novada vidusskola ir to pilotskolu skaitā, kuras piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Īpaša uzmanība tika pievērsta izglītojamo sadarbībai un līdzdalībai gan pasākuma plānošanā, sagatavošanas posmā, gan tā norisē.
Pasākumā skolēni, skandinot tautasdziesmas, iepazīstinot ar pasaku “Divpadsmit mēneši” un deklamējot dzeju, klātesošos iepazīstināja ar gada ritējumu, latviešu tautai nozīmīgākajiem svētkiem. Dziesmā “Aprīļa pilieni” skolēni pauda prieku par pavasari, dziesma “Kūko, kūko, dzeguzīte” ļāva ieklausīties putnu skaņās, bet dziesma “Reiz Ziemassvētkos” katru klausītāju veda tuvāk svētkiem. Ēnu teātrī rādītie tēli tika papildināti ar latviešu tautasdziesmām, kas apliecināja, ka mācītais dabaszinībās ir saistīts ar mūziku. Skolēni varēja sevi apliecināt arī dejās. Hiphopu dejoja Rihards Ozoliņš, Viktorija Āboltiņa un Santija Deksne-Mironova, bet abu klašu dejotājus Ziemassvētku noskaņā ievadīja un kopējās dejas soļus palīdzēja apgūt 12.klases meitenes Vlada Agafonova un Agnese Tomiņa.
Visa priekšnesuma laikā skolēni apliecināja - lai sasniegtu izvirzītos mērķus un gūtu prieku atbilstoši ieguldītajam darbam, ir svarīgi sajust otra varēšanu, nepieciešamību pēc citu atbalsta un kopā būšanas.

Skola Kanaviņu kalnā