Dzīvo vesels Alūksnes novadā!

Alūksnes novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda projektu „Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā, īstenojot vietējā mēroga pasākumus. Viena no projekta aktivitātēm ir peldēšanas nodarbību nodrošināšana Alūksnes novada izglītības iestāžu audzēkņiem vecumā no 10 līdz 12 gadiem.
Šajā mācību pusgadā Alūksnes novada vidusskolas 6.klases skolēni piedalījās šajā projektā un ieguva lielisku iespēju apmeklēt Balvu sporta skolas peldbaseinu. Sākot no 27.septembra līdz pat 13.decembrim, katru otro nedēļu trešdienās mēs devāmies uz peldēšanas nodarbībām. Par drošību atbildēja sporta skolotājs Sergejs Sverčkovs, Vadims Savkovs, mūsu klases audzinātāja Karīna Semjonova un arī skolas sociālā pedagoģe Baiba Dzelzskalēja-Kalēja.
Katra peldēšanas nodarbība ilga vienu stundu. Skolotāji palīdzēja nebaidīties no ūdens, iedrošināja un iemācīja peldēt ar peldlīdzekļiem. Tie, kas mācēja peldēt, pilnveidoja savas prasmes, peldot uz laiku. Šīs peldēšanas nodarbības mums bija kā patīkama atslodze no ikdienas.
Mēs ar lielāko prieku turpinātu šīs nodarbības, jo visiem klasesbiedriem ļoti patika peldēt Balvu sporta skolas peldbaseinā.

Skola Kanaviņu kalnā