Folkloras kopa “Dzintariņi” dzied Latvijai

Alūksnes novada vidusskolas folkloras kopa “Dzintariņi” 19. un 20.maijā piedalījās 34. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku 2018” Līvānos, kur, izzinot latviešu kāzu tradīcijas, dziedāja, dejoja, muzicēja, stāstīja stāstus, piedalījās interaktīvās darbnīcās.
2017./2018. mācību gadā pulciņa dalībnieki pētīja, padziļināti izzināja latviešu kāzu tradīcijas par tēmu “Zinu, zinu tēva sētu”. Svētki Līvānos ir minētās programmas noslēguma sarīkojums, kur kopā ar 1500 bērniem no visas Latvijas novadiem piedalījās arī mūsu skolas folkloras kopas “Dzintariņi” dalībnieki: Annija Papenoka, Megija Balabkina, Emīlija un Everts Dzelzskalēji-Kalēji, Izolde Pure, Aivija Mika skolotājas Ineses Krūmiņas un Baibas Dzelzskalējas-Kalējas vadībā. Visa gada garumā skolēni cītīgi mācījās tautas dziesmas, apguva mūzikas instrumentus, mācījās deju un rotaļu programmas, lai godam pārstāvētu skolu un novadu. Pirms tam piedalījās tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2018” un latviešu bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālajā sarīkojumā Jēkabpilī, iegūstot I pakāpi un ceļazīmi uz finālu Rīgā, kur tradicionālās dziedāšanas konkursā ieguvām augstākos novērtējumus. Tas palīdzēs ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kur vēlamies nokļūt arī mēs.
Prieks bērnu acīs nezuda abas svētku dienas. Dažiem dalībniekiem īpašu pārdzīvojumu radīja svētku gājiens, kopā būšana, vakarēšana, draudzības pasākums, kur diskotēkas vietā dejoja kadriļu, polku folkloras kopu dzīvā izpildījuma pavadījumā. Par to, ka pasākums ir izdevies un nepieciešams, liecināja tas, ka mājupceļā visi dalībnieki runāja tikai par to, kā sagaidīt nākamo gadu, lai atkal varētu satikties ar jauniegūtajiem draugiem.

Skola Kanaviņu kalnā