“Jaunie Rīgas sargi”

Trešo gadu jauniešu grupa - tagad jau no 11.a klases: Vlada Agafonova, Agnese Tomiņa, Selva Linda Bāliņa, Gunis Raudoks, Ģirts Vaskis, Linards Žagats - piedalās piedzīvojumu un izaicinājumu spēlē “Jaunie Rīgas sargi”. Spēle norisinājās 30.septembrī Trikātā. Uz jautājumu, kas jauniešus ir pamudinājis piedalīties spēlē, jo nebūt nav viegli pakļaut sevi dažādiem pārbaudījumiem, jaunieši atbildēja, ka tas ir izaicinājums. Izaicinājums sev, prieks par kopā būšanu ar draugiem, jautri, interesanti un aizraujoši. Katra spēle ir atšķirīga, uzdevumi citi - ja būtu vienādi uzdevumi, nebūtu tādas intereses.

Spēles sākumā jaunieši mācās, kā būs jārīkojas, kas jāzina katrā situācijā, pēc tam praktiski jāpielieto dzirdētais. Jauniešiem aizsietām acīm bija jāuzceļ telts, jāsazinās pa rāciju, jānodod un jāsaņem ziņojumi, jāatbild uz jautājumiem par vēsturi, jāpārzina ekipējums, jāprot orientēties pēc kompasa, jāprot rīkoties ar automātu un jāizglābj cietušais. 

Pēc spēles ir gandarījums par to, ka veikti visi uzdevumi un noieta distance, iegūta jauna pieredze un emocijas, stiprināts komandas gars un ticība sev. Jaunieši ir kļuvuši par īsteniem Latvijas patriotiem, kuriem ir svarīga savas zemes vēsture, svarīgi pierādīt sevi apstākļos, kas mazliet imitē kara situācijas, un pierādīt sev un citiem, ka mūsu jaunatne nav nekādi vārguļi.

Skola Kanaviņu kalnā