Labiekārtojam skolas teritoriju

Alūksnes novada vidusskola ir ļoti skaistā vietā, teritorija ir plaša, kā arī labi un droši izmantojama mācību stundu dažādošanai. Līdzās skolas teritorijai ir dārzs, kas kādreiz kalpoja kā skolas izmēģinājumu lauciņi. Diemžēl kopš 80.gadu beigām tur nekas nenotika, tas aizauga. Jau septiņus gadus mērķtiecīgi gan skolēni, gan skolas darbinieki un vecāki tika aicināti uz dažādām talkām - dārza teritorija ir iztīrīta.

20.septembrī 12.klases skolēni kopā ar Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekti Madaru Sildegu un valsts aizsardzības mācības skolotāju Inesi Marķitāni šajā dārzā stādīja vairākus kokus un krūmus. Stādi tika iegādāti Zaļenieku, Bulduru un Kalsnavas kokaudzētavās. Mērķis ir pēc iespējas daudzveidīgāku šķirņu ieaudzēšana šajā teritorijā.
Skolēniem sākumā tika izdalīti koku un krūmu nosaukumi, kuri ar interneta palīdzību jāatrod. Pēc tam tika mācīts pareizi tos iestādīt. Ainavu arhitekte ar praktikanti Andu Klints pārbaudīja, vai skolēni ir pareizi atraduši augus un tos atzīmējuši, vai pareizi un rūpīgi veic stādīšanu. Pēc darba tika apkopoti rezultāti un divas visvairāk punktu ieguvušās komandas kā balvu saņēma Madaras pašas audzētās zemenes.

Paldies jauniešiem, bet īpaši Madarai, jo ar viņas palīdzību vēl viens zemes stūrītis Alūksnē tiks sakopts. Ļoti ceru, ka izdosies izveidot mazu dendroloģisko parku ar sajūtu takām.

Skola Kanaviņu kalnā