Lai veiksmīgs!

Jau oktobris klauvē pie katrām namdurvīm, negribīgi domās vēlamies palaist vaļā šāgada burvīgo vasaru, bet tomēr… Jaunajā mācību gadā aizvadīts jau mēnesis.

Katrs gads atnāk ar kaut ko būtisku, neaizmirstamu, bet gribas teikt, ka šis gads ir un būs atmiņās un vēsturē kas īpašs. Prieks par tiem jauniešiem, kuri paši bija šīsvasaras Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki. Tās ir ne ar ko neaizstājamas sajūtas. Tās ir visdziļākās piederības jūtas Latvijai dažādos izpausmes veidos. Priecājos, ka domās jau esam uz nākamo – Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, kuri notiks 2020.gadā, sagatavošanās sliekšņa, jo skolā tiek dibināts jauns tautisko deju kolektīvs. Šogad mēs būsim savas valsts simtgades svētku notikumu liecinieki un arī dalībnieki.
Skolā šis gads iesākās citādāk nekā parasti, jo turpinās maijā uzsāktie remontdarbi. Mācību darbs var notikt, bet pašreiz vēl nav izmantojama sporta un aktu zāle, kā arī īslaicīgi kāda no kāpņu telpām. Esmu pateicīga visiem ar remontdarbiem saistītajiem ļaudīm – būvniecības firmas darbiniekiem, elektriķiem, ventilācijas un apkures meistariem, būvuzraugam, jo vasaras mēnešos viņu darba grafiks bija īpaši saspringts. Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem, skolotājiem, Dzelzskalēju-Kalēju ģimenei, Edijam un Enijam Bizjukoviem, Elvim Kārkliņam, Andijam Ločmelim, Edgaram Zjukovam, Artūram Roslovam, Armandam Mastiņam, kuri palīdzēja dažādos sakārtošanas darbos.

Pirmajā nedēļā vairāk tika domāts par alternatīvu mācīšanos – izmantojām Alūksnes muzeja piedāvāto mācību programmu - paldies Jolantai Baldiņai. Vairāk pievērsāmies savas pilsētas, tuvāko uzņēmumu, meistaru piedāvājumam. Vecāko klašu skolēniem bija lieliska iespēja tikties, konsultēties ar uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru Saldābolu un NVA karjeras konsultanti Sanitu Rušķi.
Šajā mācību gadā skola turpina darbu kompetenču ieviešanas projektā, izglītojamo individuālo kompetenču projektā, projektos “Pumpurs” un “Mācīties būt”. Mūsu skolas pedagogiem paredzēts izmēģināt jauno mācību saturu. Mēs 10.-12.klasē turpinām valsts aizsardzības mācību, tikai ar šo gadu pilotprojekta dalībnieki būs 10.klases skolēni, kuri izmēģinās uzlabotu un pilnveidotu šī mācību priekšmeta programmu.
Šajā mācību gadā skola pošas 80 gadu jubilejai. Mainījušies skolas nosaukumi, varas, bet ēkā Kanaviņu kalnā vienmēr kāds ir ieguvis jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas, startu tālākai dzīvei.
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!
— Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa

Skola Kanaviņu kalnā