Mācāmies sadarbojoties

Šajā mācību gadā skola piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kur skolas komandas uzdevums ir līdzdalības un sadarbības caurvijas ieviešana savā skolā, lai īstenotu “Skolas 2030” vīziju par skolēnu. Līdztekus skolotāju komandu apmācībām Rīgā notiek mācību procesa dažādošana, kur sadarbojas dažādas klases un dažādu jomu skolotāji.
11.klases skolēnu uzdevums bija, sadarbojoties mazās grupās, izveidot skolas 2-3 minūšu videoreklāmu ar mērķi uzrunāt jauniešus mācības turpināt mūsu skolā. Skolēnu darbs ir savstarpēji saistīts, kad visiem jāpiedalās, lai radītu kopīgu produktu. Izrādās, ka dalīta atbildība ir kas vairāk par palīdzēšanu, skolēniem kopīgi jābūt darba īpašniekiem un atbildīgiem par sava darba iznākumu.
Ir iesniegtas sešas reklāmas, novērtētas klasē, bet galīgais vērtējums būs jaunajā gadā, kad veiksmīgākās reklāmas autori saņems motivācijas balvu.
Uzdevums tiek veikts sadarbībā ar datorsistēmu administratoru Rolandu Hollu.

Skola Kanaviņu kalnā