Mēs savai Tēvzemei

Tuvojoties Latvijas 98. dzimšanas dienai, biežāk aizdomājamies par savu attieksmi pret līdzcilvēkiem, valsti, vēstures un kultūras mantojumu. Ir liels prieks par jauniešiem, kuri ar savu darbību ir paraugs citiem. Varam lepoties ar viņu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, ar viņu sasniegumiem.

16.oktobrī piedalījāmies Tēvzemes mīlestības stundās Alūksnes Garnizona kapos un 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā. Godinot Baigā gada upurus, Viļa Spandega piemiņu, vēlreiz pāršķīrām vēstures lappuses, uzzinot arvien jaunus faktus par Senču parka izveidi, par Alūksnes senvēstures izpēti. Paldies visiem izglītojamajiem un skolotājām L.Gibalai, I.Marķitānei un I.Lācei!
Piedalīšanās militārajās sporta spēlēs „Lāčplēša stafete 2016”  komandām ir izaicinājums pārbaudīt savas saliedētības, fiziskās izturības un militārās apmācības elementu zināšanas. Vēlēsim veiksmi visām piecām mūsu skolas komandām, kas izteikušas gatavību startēt - divas komandas no 8.klases, 10., 11. un 12.klases komanda.

Arī skolēnu rudens brīvdienas ir aizritējušas spraigā darbā. 24.-27.oktobrī labākie, sagatavotākie jaunsargi devās uz treniņnometni Rēzeknē, Zemessardzes 2.novada teritorijā. Nometnes laikā notika ierindas apmācība un jaunsargi tika vērtēti, lai no dalībniekiem varētu izvirzīt pašus labākos, kas piedalīsies Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas parādē Rīgā 18.novembrī. Lai brašs solis Amandai Gonšteinai, Martai Dzelzskalējai-Kalējai, Ernestam Kristiānam Jantonam un Aināram Gurckim!

Skola Kanaviņu kalnā