Paldies!

Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistās skolas rīkotajās ārpusstundu aktivitātēs, palīdz ar radošu domu, organizē, vada, startē un prezentē skolas vārdu novadā!

Paldies Evelīnai Kalniņai un Gatim Skaistkalnam par pagājušā mācību gada noslēgumu, vadot 9. un 12.klases izlaidumu.

Vasaras izskaņā, augustā, tradicionāli uz “Vasaras skoliņu” tiek aicināti topošie pirmklasnieki un tie, kuri mācības uzsāks pirmsskolas grupā. Bērnus ar vecākiem sagaidīja jaunāko klašu pedagogi, speciālisti no citām izglītības iestādēm – logopēdes Sandra Miezīte un Ziedīte Aigare, sporta skolotāja un ārstnieciskās fizkultūras un masāžas metodiķe Ligita Belova, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības iestāžu atbalsta personāls - Ineta Bērziņa, Vēsma Kalēja, Daiga Sliņķe un Laima Aigare, kā arī mīļi kaķi, kuru lomās iejutās Evelīna Kalniņa un Lonija Kalniņa.

Tradicionāli 1.septembra svinīgo līniju vada 8. un 11.klases izglītojamie. Paldies Anastasijai Ņedaivodinai, Sindijai Pamils-Pamiljenai un Artjomam Tarantenkovam.

Septembra sākumā jau notika Alūksnes un Apes novadu sacensības futbolā. A grupā Ģirts Vaskis, Linards Žagats, Kristers Musts, Adrians Tašmans, Edgars Balabkins, Rainers Ķesters, Lauris Nāgelis, Ainārs Gurckis izcīnīja 1.vietu!

Skola Kanaviņu kalnā