Pateicības

Pateicības par teicamām sekmēm 2017./2018.m.g. 1.semestrī:
Santai Bērziņai
Danam Jāņekalnam
Vinetai Ceriņai               
Danielam Musulim
Renāram Jānim Sizovam
Anetei Šmagrei
Rihardam Ozoliņam
Magdalēnai Rakstiņai
Anastasijai Liānai Kopeļevai
Emīlijai Dzelzskalējai-Kalējai
Madarai Ločmelei
Sanitai Buliņai
Naurim Bilinčukam
Samantai Bricei

Pateicības par labām un teicamām sekmēm:
Aleksim Kromulim
Evelīnai Liepiņai
Raitim Tilleram
Aleksandram Šešukovam
Sofijai Tolkuškinai
Evertam Dzelzskalējam-Kalējam
Aivijai Mikai
Alīnai Jegorovai
Madarai Upītei
Ancei Katrīnei Āboliņai
Martai Čibalai
Anastasijai Ņedaivodinai
Deividam Struckim
Sandrai Buliņai
Ņikitam Laicānam
Armandam Mastiņam
Kristīnei Akimočevai
Martai Dzelzskalējai-Kalējai
Ernestam Kristiānam Jantonam
Dacei Sisenei
Lindai Priedei
Alisei Kazainei
Lindai Kristiānai Minnibajevai

Pateicības par labām
sekmēm:
Adrianam Priedeslaipam
Danielai Ozoliņai
Arvilam Čečiņam
Katrinai Jakubovskai
Viesturam Solovjovam
Marlēnai Zujevai
Arturam Tabolkinam
Agitai Berkulei
Robertam Sisenim
Nikam Gibalam
Roaldam Rūdolfam Bērtulsonam               
Lonijai Kalniņai
Romānam Tolkuškinam
Saivai Keiselei

Pateicības par apzinīgu mācību darbu:
Anastasijai Razmislovai
Samantai Kudorei
Zanei Meikšānei
Līvai Priedei
Viktorijai Āboltiņai
Loretai Cvetkovai
Oļegam Prostjakovam
Sinitai Deksnei-Mironovai           
Evai Beātei Garajai
Aleksai Gonšteinai
Elīzai Kārkliņai               
Beātei Ancei Kalniņai
Santai Ķikutei
Raimondai Paķonkai
Ellai Elīnai Roslovai.

Skola Kanaviņu kalnā