Pateicības abiturientiem

Par labām un teicamām sekmēm:
Samantai Bricei
Lindai Kristiānai Minnibajevai
Anastasijai Ņedaivodinai
Deividam Struckim

Par labām, teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbu:
Lonijai Kalniņai
Par labām un teicamām sekmēm, augstiem sasniegumiem sportā:
Alisei Kazainei

Par labām sekmēm mācībās:
Roaldam Rūdolfam Bērtulsonam
Saivai Keiselei

Par apzinīgu mācību darbu:
Elīzai Kārkliņai
Anastasijai Gailei
Raimondai Paķonkai
Ievai Lukševicai

Par aktīvu sabiedrisko darbu:
Aleksandram Mellītim

Skola Kanaviņu kalnā