Pateicības skolēniem, 2017./2018. mācību gadu beidzot

Par teicamām sekmēm:
Santai Bērziņai
Danam Jāņekalnam
Aleksim Kromulim
Danielam Musulim
Renāram Jānim Sizovam
Anetei Šmagrei
Rihardam Ozoliņam
Magdalēnai Rakstiņai
Anastasijai Razmislovai
Raitim Tilleram
Marlēnai Zujevai
Viesturam Solovjovam
Aleksandram Šešukovam
Emīlijai Dzelzskalējai-Kalējai -  par piedalīšanos folkloras kopā un skolēnu pašpārvaldē
Aivijai Mikai - par piedalīšanos folkloras kopā un skolēnu pašpārvaldē
Alīnai Jegorovai
Sanitai Buliņai – par piedalīšanos sporta sacensībās
Sandrai Buliņai- par piedalīšanos sporta sacensībās
Naurim Bilinčukam.

Par labām un teicamām
sekmēm:
Vinetai Ceriņai
Evelīnai Liepiņai
Danielai Ozoliņai
Arvilam Čečiņam
Mārim Balandim
Anastasijai Liānai Kopeļevai
Samantai Kudorei
Zanei Meikšānei
Evertam Dzelzskalējam-Kalējam, par piedalīšanos folkloras kopā
Madarai Ločmelei - par piedalīšanos sporta sacensībās
Madarai Upītei
Ancei Katrīnei Āboliņai - par aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē
Martai Čibalai
Nikam Gibalam
Santai Ķikutei
Kristīnei Akimočevai
Martai Dzelzskalējai-Kalējai
Ernestam Kristiānam Jantonam
Lindai Priedei - par aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē
Dacei Sisenei.

Par labām sekmēm:
Katrinai Jakubovskai
Timuram Laicānam
Agitai Berkulei
Līvai Priedei
Robertam Sisenim
Loretai Cvetkovai
 Aleksai Gonšteinai
 Evai Beātei Garajai
Romānam Tolkuškinam.

Par apzinīgu  mācību darbu:
Ralfam Bondaram
Nikolai Dūdiņai
 Loretai Gibeiko
Varvarai Krutinai
Melisai Paulai Neibergai
Deividam Borenkovam
 Sofijai Tolkuškinai
Arturam Tabolkinam
Megijai Balabkinai - par piedalīšanos folkloras kopā
Aivim Krievānam
Laurim Šutijam
Viktorijai Āboltiņai - par aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē
Oļegam Prostjakovam
Anželinai Kustovai
Ņikitam Laicānam
Armandam Mastiņam.

Par aktīvu sabiedrisko darbu un piedalīšanos sporta sacensībās:
Annijai Papenokai - par piedalīšanos folkloras kopā
Līgai Kripašovai - par piedalīšanos sporta sacensībās
Robertam Kripašovam - par piedalīšanos sporta sacensībās
Izoldei Purei - par piedalīšanos folkloras kopā un aktīvu sabiedrisko darbu
Keitai Līdacei-Dobroļubovai - par aktīvu sabiedrisko darbu
Rolandam Kazačenokam - par piedalīšanos sporta sacensībās
Elvim Kārkliņam - par aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē.

Skola Kanaviņu kalnā