Projekts „Postcards” (pastkartes) Alūksnes novada vidusskolā

“E-Twinning” ir Eiropas skolu kopiena, kas piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kuri strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu viņus komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. “E-Twinning” piedāvā skolotājiem kļūt par daļu no visaizraujošākās mācību kopienas Eiropā.
Alūksnes novada vidusskolas 9.klases skolnieks Roalds Rūdolfs Bērtulsons iesaistījās šī projekta īstenošanā. Projekta mērķis ir radīt iespēju pilnveidot angļu valodas zināšanas, sadarbojoties ar citu valstu skolu skolēniem, kā arī iepazīt un izzināt vairākas Eiropas pilsētas. Projekta sadarbības valsts ir Polija. Skolotāja Agnieszka Gorska Polijas pilsētā Opolē strādā valsts pamatskolā Nr.8 un māca angļu valodu. Savā starpā mēs nosūtām īstas pastkartes ar īsu aprakstu par to, kas tajās ir attēlots. Izzinām gan Latvijas pilsētu ievērojamākās vietas, gan iepazīstam Polijas pilsētu apskates vietas, vēsturi.
Pirmais sūtījums tiks nogādāts Polijā uz Ziemassvētkiem. Tajā tika ielikta informācija par Alūksni, Alūksnes novada vidusskolu un Rēzekni. Tika pievienota  Roalda Rūdolfa vēstule, apsveikums Ziemassvētkos un dāvana - magnēts no Alūksnes.
Ar nepacietību gaidīsim sūtījumu no Polijas!

Skola Kanaviņu kalnā