Radoši stimulēs valodas apguvi

Alūksnes novada vidusskola piedalās ES Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektā “M.E.T.E.C.&C.W.: Iepazīsti Eiropu izglītojošos komiksos un radošajā rakstīšanā”.
Projekts norisinās no šā gada septembra līdz 2021. gada augustam un tajā piedalās sešas partnervalstis – Grieķija, Itālija, Turcija, Portugāle, Čehija un Latvija. Projekta ietvaros plāno izveidot uz skolēniem/studentiem orientētu, iekļaujošu mācību vidi un ieviest metodes, kuru pamatā ir sadarbība/ līdzdalība, neformālā mācīšanās un CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodika, lai stimulētu valodas apguvi, izmantojot radošās rakstīšanas un komiksu veidošanas aktivitātes.
Izstrādās tēmas, kuru pamatā ir sociālās problēmas, kas saistītas ar jauniešiem, viņiem aktuālām problēmām un kuras var savienot ar literāriem darbiem, tēliem visiem vienotā valodā - angļu valodā.
Projektā veicamās aktivitātes - tiešsaistes logotipa, plakāta, devīzes izveidošana, radošās darbnīcas par to, kā veidot stāstu un atklāt komiksu radīšanas digitālos rīkus, labākā projekta fotogrāfija. Projekta aktivitātes atspoguļosim dažādās sociālajās vietnēs, piemēram, “Facebook.com”, presē, skolā informatīvajā stendā un mājas lapā.
Erasmus+ dienās 11. oktobrī šo projektu prezentēju Alūksnes novada vidusskolas skolotājiem un skolēniem. Tagad notiek aktīva projekta logo izstrāde - cerams, ka drīz varēsim rīkot konkursu par labāko logo projektam “M.E.T.E.­­C.&C.W.: Iepazīsti Eiropu izglītojošos komiksos un radošajā rakstīšanā”.
Jau šī gada decembrī būs pirmā partneru tikšanās Grieķijā, kur apspriedīs tuvākos un tālākos plānus projekta norisē. Uz šo tikšanos brauks Alūksnes novada vidusskolas skolotājas Karina Semjonova un Sanita Čibala. Tāpat pamazītēm jāsāk jau gatavoties 2020. gada maijam, kad ieplānota projekta vizīte Latvijā – Alūksnes novada vidusskolā.

Skola Kanaviņu kalnā