Saules ceļš

Alūksnes novada vidusskolas pirmsskolas grupas, 1. un 2.klases bērni, skolotājas un vecāki Ziemassvētku teatralizētā priekšnesumā izspēlēja saules ritējumu. Skolotājas Ligijas Grases iniciatīvai svētku pasākumā “Saules ceļš” piedalīties kopā ar bērniem piekrita Ralfa Bondara vecāki, Anetes Šmagres vecāki un Riča Stradiņa mamma, dziedot, dejojot un tautasdziesmas skandējot. Latviešu tautas folklora ir īstens spogulis, kā mūsu senči dzīvoja, saules ritējuma vadīti. Pavasaris ar cerību uz zemes dāsnumu, vasaras pilnbrieds ar Līgonakti, Miķeļi ar ražu. Tika izspēlēts, kā darbi un godi saules ritējumā vadīti. Tautas izveidotās latvju rakstu zīmes ir apliecinājums mūsu senču gudrībai katrai saules kustībai dot godu un lūgt svētību. Svētīt saimi, lopus, mežus un laukus. Viss dabā esošais ir tik saistīts ar cilvēku! Dzīvojot pēc dabas likumiem, godājot sauli, cilvēku dzīves un darba ceļš ir panākumiem bagāts. Izdziedot tautasdziesmas, izrunājot tautas gudrības, tika svētīgi sagaidīti ziemas saulgrieži, kas vieš cerību, ticību gaišajam un labajam. 
Lai panākumiem bagāts nākamais gads!

Skola Kanaviņu kalnā