Sirsnīgais Ģimeņu vakars

Alūksnes novada vidusskolā  martā notika 9. klases ģimeņu vakars “Mēs kā taureņi - krāsaini un atšķirīgi”. Un tas tā arī ir, jo mēs katrs esam tik krāsains un atšķirīgs.
Ģimeņu vakara  sagatavošanā iesaistījās visi, bet ideju autors un vislielākais palīgs bija mūsu  klases audzinātāja Inese Kaulakane un klasesbiedre Anželina Kustova. Ģimeņu vakars, mūsuprāt, bija izdevies, jo vecākiem bija liels gandarījums un prieks par redzēto un dzirdēto. Vakara vadītāja bija 11. klases skolniece Megija Saiva Sileniece. Ģimeņu vakars sākās ar skaistu polonēzi, ko iemācīja skolas direktore Ilze Līviņa. Skolēnu stāstījumā bija iespēja dzirdēt, cik krāsaini un atšķirīgi mēs esam. Interesanti bija sagatavotie skolēnu video par sevi un klasi. Skolēni vecākus iepriecināja ar pašgatavotiem darbiem.
Esam priecīgi, jo mums izdevās neparasti skaists vakars. Dziedot dziesmu “Laimīgā zeme”, mēs sapratām, ka šī zeme ir laimīgā zeme – kur katram mums dzīvot ir ļauts.
Lai arī turpmāk mums izdodas būt kā taureņiem - krāsainiem un atšķirīgiem!


9. klases skolēni –
Andijs Ločmelis, Aleksa
Gonšteina, Eva Beāte Garā

Skola Kanaviņu kalnā