Skolotāju apmācības brauciens

No 8. līdz 14. decembrim devāmies skolotāju apmācības braucienā uz Grieķiju, Saloniki. Šo projektu vada un koordinē skolotājas no Grieķijas. Projektā iesaistījušies skolotāji no Itālijas, Portugāles, Turcijas, Čehijas un Latvijas. Latviju pārstāv Alūksnes novada vidusskolas skolotājas un skolēni.

Galvenais vizītes mērķis bija izvēlēties projekta logo un moto, vienoties par tālāko darbību un tikšanās reizēm.
Vizītes pirmajā dienā dalībvalstu pārstāvjiem bija jāprezentē sava skola, pilsēta, izglītības sistēma valstī. Turpmākajās dienās notika nodarbības un ekskursijas uz objektiem, kas iesaistīti projekta īstenošanā. Skolotāji apmeklēja tipogrāfiju, Amerikāņu koledžu un lielāko bibliotēku šajā pilsētā.

Skolotāju apmācības ilga septiņas dienas, notika nodarbības radošajā rakstīšanā un teātra mākslas pamatos. Tās vadīja kolosāla skolotāja no Grieķijas. Viņa spēja radīt atmosfēru, kurā visi jutās atbrīvoti un patiesi aizkustināti.
Projekta turpinājums paredzēts Čehijā 2020. gada martā, tā būs iespēja darboties kopā, pilnveidot angļu valodas zināšanas, komunicējot un veidojot komiksus.

Minētās aktivitātes notiek projekta “Erasmus + “M.E.T.E.C. &C.W.: Iepazīsti Eiropu izglītojošos komiksos un radošajā rakstīšanā” ietvaros.


Skolotājas Karina Semjonova un Sanita Čibala

Skola Kanaviņu kalnā