Sporto!

Tāpat kā vairāk nekā 123 tūkstoši cilvēku visā Latvijā, 23.septembrī arī mūsu skolas izglītojamie no pirmsskolas līdz 12.klasei, pedagogi un skolas darbinieki iesaistījās Olimpiskās dienas norisē.

Skolā viesojas olimpieši
Atbilstoši vecumposmiem bija izvēlētas dažādas sportiskās aktivitātes, kuras palīdzēja īstenot 12.klases izglītojamie. Tieši pulksten 10.00 Anastasija Ņedaivodina un Lonija Kalniņa demonstrēja vingrojumu kompleksu. Tajā brīdī visus vingrotājus sildīja arī rudenīgie saules stari, lai zālājā pie skolas varētu izkustēties, izpildīt vingrojumus. Sportisko aktivitāšu noslēgumā sveicieni tika saņemti no Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvaldes metodiķes Baibas Lietapures un mūsu olimpiešiem: Ilonas Marheles un Jēkaba Nākuma. Šajā dienā netika pārtraukts arī mācību process, jo katrā stundā bija iespēja konkrēto mācību vielu sasaistīt ar Olimpiskās dienas mērķiem. Te izpaužas starppriekšmetu saikne -  mācību priekšmeti ir savstarpēji saistīti un visas zināšanas, aktivitātes pilnveido personību.

Uzlabots sporta inventārs
Šajā gadā 3.klases izglītojamie un audzinātāja Līga Krūmiņa piedalīsies Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) rīkotajā projektā “Sporto visa klase”. Kopumā projektā piedalīsies 2861 dalībnieks, pārstāvot 103 izglītības iestādes, 124 klases no 56 Latvijas novadiem un pilsētām. LOK norisinājās projekta ekipējuma un inventāra izloze. Mūsu skola izlozēja futbola bumbu komplektu. Jāpiebilst, ka šogad sporta stundās ir ievērojami palielinājušās dažādu rīku (hanteles, barjeras, kāpnītes, vingrošanas paklājiņi u.c.) pielietošanas iespējas. Pateicoties lielam pašu izglītojamo, viņu vecāku, vecvecāku un sabiedrības atbalstam “Maximas” uzlīmju akcijā, varējām iegādāties preces par 1151 eiro.

Būs koriģējošā vingrošana
Patiess prieks par Alūksnes novada pašvaldības atbalstu, piešķirot finansējumu koriģējošās vingrošanas nodarbībām, kuras vadīs Lāsma Baltiņa. Tas īpaši svarīgi tieši jaunākā skolas vecuma bērnu vispusīgai attīstībai.
Šogad tika iegādāts arī nūjošanas aprīkojums, lai vienlaicīgi šo sportisko aktivitāti var veikt 10 interesenti. Nūjošanas inventārs iegādāts, pateicoties “Zaļās jostas” konkursam, kur mūsu skola saņēma 200 eiro dāvinājumu. Tas viss rada papildu iespējas pilnveidot sportisko aktivitāšu daudzveidību gan sporta stundās, gan ārpusstundu nodarbībās.
Paldies visiem par atbalstu! Lai sportisks turpmākais laiks!

Skola Kanaviņu kalnā