Sveiciens svētkos!

Ir novembris… Jau ilgu laiku  mēs šo svētku mēnesi gaidām, par to runājam. Latvijai 100! Tas ir tik skaisti, pacilājoši, bet reizē arī atbildīgi. Mums katram jādomā, ar kādiem darbiem, domām ejam, strādājam, ko mēs katrs atstāsim nākamajām paaudzēm. Šogad klasēm bija uzdevums veidot videosveicienu Latvijai. Šim darbam tika dots nosaukums “Es esmu Latvija!”. Cik bezgala daudz dažādu videosveicienu tika iesūtīts, lai skolas svētku pasākumā 16.novembrī Alūksnes Kultūras centrā tos demonstrētu! Patiess prieks par radošām idejām, savas dzimtās vietas, savu un apkārtējo skolasbiedru talantu ieraudzīšanu.
Šogad notiks ikgadējā “Lāčplēša stafete”. Ir gandarījums, ka ar katru gadu komandu skaits palielinās, interese pieaug, jaunieši ar aizrautību gatavojas un izjūt patriotismu. 11.novembrī jau tradicionāli notiks dažādi Lāčplēša dienas pasākumi visas dienas garumā. Tā kā tā ir svētdiena, tad, cerams, būs pavisam kupls dalībnieku skaits, kas pievienosies skolu jaunatnei lāpu gājienā. Mūsu pusē taču ir jābūt lepniem, tieši pie mums ir mājvieta 7. Siguldas kājnieku pulkam!
Lai mums visiem skaisti svētki! Sveicu ikvienu no jums un Latviju tās dzimšanas dienā!

— Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa.

Skola Kanaviņu kalnā