Turpinās “Erasmus+” projekts

Jaunais mācību gads ir sācies, un Alūksnes novada vidusskola turpina aktīvi darboties “Erasmus+” projektā “Skolēnu atskaitīšana no skolas - arī viens ir daudz!”

Skolas veikumu prezentē Norvēģijā
No 17. līdz 22.septembrim piedalījos transnacionālās projekta sanāksmēs darba grupās Norvēģijā, Oslo, kur prezentēju mūsu skolas veikumu, aktualitātes, nākotnes plānus. Visas valstis prezentēja iepriekšējo divu gadu projekta aktivitāšu ietekmi uz jauniešu iniciatīvām. Secinājums - aktivitātes tiek vērtētas pozitīvi. Tika izvirzīti un apstiprināti divi gada mērķi: sporta aktivitāšu organizēšana, lai saliedētu izglītojamo kolektīvus un stiprinātu piederības izjūtu; fotogrāfijas mākslas apgūšana, kur 10 labākās fotogrāfijas par projekta tēmu no katras valsts tiks prezentētas nākamajās sanāksmēs Kiprā.

Izglītības un sociālā darba mijiedarbība
Skolas direktore Ilze Līviņa Baltijas Starptautiskajā akadēmijā profesionālā maģistra studiju programmā “Sociālais darbs” vasarā ieguva maģistra grādu, aizstāvot darbu “Prevences loma sociālajā darbā ar sociāla riska grupas jauniešiem”. Šajā pētījumā tika izmantoti tieši mūsu skolas izglītojamo aptaujas rezultātā iegūtie dati, kā arī visu “Erasmus+” projektā “Skolēnu atskaitīšana no skolas - arī viens ir daudz!”  iesaistīto valstu - Lietuvas, Grieķijas, Portugāles, Itālijas, Bulgārijas, Norvēģijas, Turcijas, Anglijas, Kipras - skolu koordinatoru viedokļi par izglītības un sociālā darba mijiedarbību, par starpprofesionāļu komandas veidošanas nepieciešamību. Latvijā uzsāks projektu “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”, šajā sakarā Izglītības kvalitātes dienestā (IKVD) direktore prezentēja šo darbu un guva atzinīgu novērtējumu gan par pašu darbu, gan par mūsu skolas centieniem saskatīt un mēģināt risināt šo problēmu, piesaistot sabiedrības uzmanību par nepieciešamību visiem jauniešiem iegūt izglītību, neapstāties pie pamatizglītības. IKVD vadītāja Inita Juhņēviča aicināja pieteikties darba grupu dalībnieku atlasei, kas koordinētu un veiktu tālāku darbu jaunajā projektā.

Skola Kanaviņu kalnā