Uz skolu savu došos es labprāt!

Šo mācību gadu Alūksnes novada vidusskolas pirmajā klasē uzsāka 16 skolēni no Alūksnes pilsētas un Mārkalnes pagasta.
Mūsu pirmā tikšanās notika jau augustā, vasaras skoliņā, kad iepazināmies ar skolu, klasesbiedriem, skolotājiem un mācību priekšmetiem. Septembris bija adaptācijas mēnesis, lielu uzmanību veltot skolas vides iepazīšanai, sadarbībai ar skolas atbalsta personālu, sevis apzināšanai jaunās situācijās. Mūsu pirmais kopīgais pasākums, to apmeklējām sadarbībā ar vecākiem, bija Pļaujas svētki  V. Ķirpa Ates muzejā: pilnveidojām izpratni par Latvijas valsts bagātības pamatu - zemi un darbu. Lielākais un interesantākais notikums bija došanās rudens pārgājienā ārpus skolas kopā ar vecākiem un citām klasēm.

Skolas tradīcija ir kopīga tikšanās pirmklasniekiem, vecākiem, pirmsskolas skolotājiem un tagadējiem skolotājiem pirmklasnieku pasākumā „Tas, kas radīts, lai top rādīts”. Skolēnu un pirmsskolas skolotāju atkalredzēšanās prieks bija neviltots, un šis pasākums noritēja smaidu, labu vārdu un mīļuma gaisotnē. Skolēni  rādīja savas prasmes runāt, dziedāt un dejot, kā arī iepriecināja ar pašu gatavotām dāvanām un rudens ziediem. Mīļai atmiņai no šī pasākuma paliks ceļavārdi un laba vēlējumi, kas mudina turpmākai draudzībai un tikšanās priekam. Liels paldies visiem vecākiem un skolotājiem, kuri iesaistījās pasākuma tapšanā un norisē, bet īpašs paldies Šmagru  ģimenei, Liepiņu ģimenei, kā arī skolēniem T.Gailītim, M.Cekulim, S.Bricei.

Šajā semestrī esam ne tikai atvēruši burtu un ciparu pasaules durvis, bet arī aktīvi līdzdarbojušies visos skolas pasākumos un to darīsim arī turpmāk. Nozīmīgs pārbaudījums būs iesaistīšanās skolas Ziemassvētku pasākumā „ Krāsainie Ziemassvētki”. Ļoti nozīmīgs skolas dzīvē ir vecāku atbalsts gan ikdienā, gan svētkos, tāpēc esiet mīļi gaidīti mūsu skolā!

Skola Kanaviņu kalnā