Valsts aizsardzības mācība

Piekto mācību gadu Alūksnes novada vidusskolā īsteno profesionāli orientētu izglītības programmu ar priekšmetu - Valsts aizsardzības mācība.

2012.gadā, to uzsākot,  bija izaicinājums. Bija neziņa: kā būs, vai tas interesēs jauniešus? Iepriekš tika veiktas  aptaujas starp skolēniem, vecākiem un skolas padomē. Uz jautājumu, ko vidusskolā var piedāvāt citādāku nekā citās skolās, atbilde bija, ka tā ir programma ar kādu profesionālo ievirzi. Tā kā Alūksnē ir gan vēsturiski izkoptas tradīcijas, gan Kājnieku skola un Zemessardze, tad svaru kausi nosvērās par labu šādai programmai. Tā ir iespēja uzzināt ko jaunu. Prieks, ka ir jaunieši, kuri apzināti izvēlas Alūksnes novada vidusskolu, jo nākotnē plāno savu dzīvi saistīt ar darbu militārajās struktūrās.

Jaunieši apgūst armijas vēsturi, reglamenta mācību, praktiskās nodarbības, kas veido lielāko mācību daļu un notiek ārpus klases, ir ierindas mācība, lauku kaujas iemaņas, topogrāfija, ieroču mācība, sakari un pirmā palīdzība.

Pēdējos gados NBS rindas, Zemessardzi ir papildinājuši vairāki skolas absolventi. Uzsākot mācības šajā programmā, jaunieši izvēlas iestāties Jaunsardzē, kas dod priekšrocības, stājoties Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un policijas koledžā. Ir patiess prieks dzirdēt ļoti pozitīvas atsauksmes par bijušajiem audzēkņiem – Arti Maksimu (topošo NBS virsnieku), Linardu Zēmeli, Rolandu Zarīti, Reini Medni un Dāvidu Lancmani.

Rudens brīvdienās vairāki jaunieši piedalījās jaunsargu nometnē Rēzeknē. Lepojamies, ka četri pašreizējie skolēni varēs piedalīties 18.novembra parādē Rīgā.

Notikušas vairākas pilnībā apmaksātas ekskursijas. 2.novembrī jaunsargi ar Inesi Marķitāni un Dzidru Maziku devās uz Mori. Visiem 10.-12.klašu jauniešiem 3.oktobrī bija vienreizēja iespēja tikties ar NBS virskapelānu Elmāru Pļaviņu un Olimpisko spēļu kapelānu no Austrālijas Dāvidu Smetkusu. Tā bija lekcija par dzīves mērķiem, stingru gribu, mērķtiecību un prasmi nepadoties grūtību un nezināmā priekšā. Arī novembra izdevumā “Mājas Viesis” būs stāstījums par iespējām apgūt šo mācību priekšmetu Alūksnē.

Skola Kanaviņu kalnā