Skolas apgādās ar datoriem

Alūksnes novada pašvaldība sākusi īstenot projektu, kura laikā 15 novada izglītības iestādes tiks apgādātas ar 155 stacionārajiem un 25 portatīvajiem datoriem, tiks iegādāti 13 multimediju tehnikas komplekti – interaktīvā tāfele un projektors, kā arī attīstīti 12 lokālie datortīkli.

Šis projekts “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija” tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Ierīko lokālos datortīklus
Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Santa Supe informē, ka šobrīd novada izglītības iestādēs uzsākta lokālo datortīklu ierīkošana. “Izglītības iestāžu informatizācijas projekts tiek īstenots visā Latvijā. Lokālo datortīklu ierīkošana ir katras pašvaldības uzdevums. Savukārt iepirkums par katra novada izglītības iestādēm paredzēto tehnikas iegādi būs kopējs,” skaidro S.Supe.

Līdz šim brīdim lokālo datortīklu ierīkošana pabeigta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Alūksnes vidusskolā, kā arī Jaunlaicenes un Pededzes pamatskolā. Vēl tāds pats darbs paredzēts Ziemera, Mārkalnes, Bejas, Mālupes, Ilzenes, Strautiņu, Jaunannas un Malienas pamatskolā, Liepnas internātpamatskolā un Liepnas vidusskolā, kā arī Alūksnes pilsētas sākumskolā. Kad tas būs izdarīts, izglītības iestādēm atliks gaidīt, kamēr beigsies lielais iepirkums par solītās datortehnikas iegādi.

Apes novadā projektā piedalās trīs skolas
Lokālo datortīklu ierīkošanu jau pabeigusi Apes novada dome. Projekta “Apes novada izglītības iestāžu informatizācija” koordinatore Airida Puka informē, ka Apes novadā projekta dalībnieces ir Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, kā arī Sikšņu un Trapenes pamatskola. Šo trīs izglītības iestāžu vajadzībām paredzēta 28 stacionāro un 6 portatīvo datoru, kā arī 3 multimediju tehnikas komplektu iegāde. Visas ar šiem projektiem saistītās aktivitātes finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Apes novadā projekta kopējās izmaksas ir 32 931,28 latu,  Alūksnes novadā – 165 485,13 latu apmērā.

Vietējās ziņas